Зареждане...

Зареждане...

Основни принципи за защита на данните на www.moiat-kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Бихме желали да се чувствате сигурно и комфортно, когато влизате в нашата интернет страница. Защитата на личната Ви сфера е с висок приоритет за нас, защото ние възприемаме защитата на личните данни като  основен принцип за качественото предлагане на услуги и информация. Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

I. Администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД

"Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД

 ул. "Скопие" 1А

 гр. София 1233

Телефон: 02 /  8125 000

Имейл: info@kaufland.bg

II. Използване на бисквитки (cookies)

Администратор на данните и цели на тяхната обработка/ правни основания:

Администратор на данните, обработвани във връзка с използването на т. нар. „бисквитки“ и други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата, по отношение на всички (под)домейни на https://www.kaufland.bg, е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД.

Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се запазват и съхраняват на Вашето крайно устройство (компютър, преносим компютър, смартфон, таблет и пр.). Бисквитките не могат да нанесат вреди на използваното от Вас устройство, те не са носител на вируси, троянски коне или други зловредни софтуери. Бисквитките запазват информация, която се генерира в зависимост от конкретно използваното крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние можем да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност.

Използването на бисквитки (или на други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата) служат, в зависимост от тяхната категория, за изпълнение на следните цели:

  • Функционална необходимост: Става сума за бисквитки и свързани с бисквитките технологии, без които нашите услуги не биха могли да се ползват (например за да се покаже правилно страницата/желаните от Вас функции, за запаметяване на Вашите данни за вход, например за списъка с продукти за пазаруване и т.н.).
  • Предпочитания: С помощта на тези технологии можем да вземем предвид реални или предполагаеми предпочитания за удобното сърфиране в уеб страницата. Така например благодарение на зададените от Вас настройки сме в състояние да покажем уеб страницата на подходящ за посетителя език. Освен това, по такъв начин избягваме показването на продукти, които не са налични в конкретен район.
  • Статистика: Такива техники ни позволяват да изготвяме анонимни статистически анализи относно ползването на нашите услуги за целите на тяхното настройване и напасване спрямо нуждите на потребителите. Така можем например да определим какъв е най-уместният подход за доразвиване на уеб страницата, така че да я пригодим в още по-голяма степен към нуждите на интернет посетителя.
  • Маркетинг: Посредством такива технологии сме в състояние да показваме подходящото за Вас съдържание в онлайн пространството, което именно отговаря на търсенето Ви на база на анализа на ползването на уеб страницата и регистрираното в нея „поведение“. Онлайн поведението може да бъде изведено от посещението на различни страници, браузъри или крайни устройства от страна на едно и също потребителско ID (представляващо уникален идентификатор).

В рамките на използването на бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии относно ползването на уеб страницата, в зависимост от конкретно зададената цел, се обработват в частност следните видове лични данни:

Техническа необходимост: Става сума за бисквитки и подобни методи, без които нашите услуги не биха могли да се ползват (напр. за да се покаже правилно страницата/ желаните от Вас функции, за запаметяване на Вашите данни за вход и т.н.). Тук можете да намерите списък на всички използвани технически необходими технологии/ бисквитки.

Предпочитания: С помощта на тези технологии можем да вземем предвид реални или предполагаеми предпочитания за удобното сърфиране в уеб-страницата. Така например благодарение на зададените от Вас настройки сме в състояние да покажем уеб-страницата на подходящ за посетителя език. Освен това, по такъв начин избягваме показването на продукти, които не са налични в конкретен район. Тук можете да намерите списък на всички използвани технически необходими технологии/ бисквитки.

Статистика: Такива техники ни позволяват да изготвяме анонимни статистически анализи относно ползването на нашите услуги за целите на тяхното настройване и напасване спрямо нуждите на потребителите. Така можем например да определим какъв е най-уместният подход за доразвиване на уеб-страницата, така че да я пригодим в още по-голяма степен към нуждите на интернет посетителя. Тук можете да намерите списък на всички използвани технически необходими технологии/ бисквитки.

Маркетинг: Посредством такива технологии сме в състояние да показваме подходящото за Вас съдържание в онлайн пространството, което именно отговаря на търсенето Ви на база на анализа на ползването на уеб-страницата и регистрираното в нея "поведение". Онлайн поведението може да бъде изведено от посещението на различни страници, браузъри или крайни устройства от страна на едно и също потребителско ID (представляващо уникален идентификатор). Потребителският ID, въведен на нашите страници и услуги, и свързаните с него потребителски профили се споделят и със следните компании:

-    Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, като оператор на

o    https://www.kaufland.bg/,
o    Програмата за лоялност Kaufland Card,
o    приложението Kaufland App,
o    оператор на клиентските терминали във филиала.

-    Kaufland eCommerce GmbH & Co. KG като оператор на Kaufland Marktplatzes

-    На изброените тук трети страни.

Чрез предоставяне на Вашето съгласие за събиране на потребителския ID и разкриването му заедно с псевдонимизирания потребителски ID за целите на маркетинга, сме в състояние да показваме подходящо за Вас съдържание в онлайн пространството и услугите на Кауфланд и, ако е приложимо, на други уебсайтове на трети страни, които отговарят на предполагаемите Ви предпочитания, произтичащи от потребителския ви профил. Ако не предоставите съгласието си или не го оттеглите с действие занапред, ще Ви бъде показвано само произволно съдържание на съответните банерни пространства в нашите услуги и уебсайтове и тези на трети страни. Списък на всички използвани "маркетингови технологии/бисквитки" можете да намерите тук.

III. Вашите права като субект на данните

Съгласно член 15, параграф 1 от ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от Kaufland за Вас лични данни .

При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от ОРЗД), изтриване (член 17 от ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от  ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.

Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от  ОРЗД.

Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.

Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по имейл към длъжностното лице по защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните. Компетентен е надзорният орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Имейл: dataprotection@kaufland.bg

Пощенски адрес:

 „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД Kaufland

 ул. „Скопие“ 1А

 гр. София 1233