Зареждане...

Зареждане...

Политика за защита на личните данни

Актуално към: Май 2022

1. Обща информация

Като част от процеса на регистрация и при участието в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card, Кауфланд събира и обработва личните данни на регистрираните в програмата участници. Настоящите принципи за защита на данните предоставят на участниците подробна и прозрачна информация относно начина, по който Кауфланд обработва и използва техните лични данни.

Какво всъщност представлява Kaufland Card? Kaufland Card е програма за лоялни клиенти на Кауфланд, в която можете да се включите чрез регистрация, за да се възползвате от различни предимства за клиентите. Чрез Вашата регистрация и участие между Вас и Кауфланд се сключва договор за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card, което Ви предоставя различни възможности за ползване на отстъпки при пазаруване във филиала и Ви осигурява достъп до други предимства, заложени в програмата.

Какви са предимствата за мен като участник в програмата? Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card дава възможност и за дигитално събиране на ,,точки за лоялност“ във филиалите (за всеки 5 лева от стойността на покупката участникът получава една точка за лоялност. Събраните точки за лоялност могат да бъдат използвани за получаване на различни предимства, например: активиране на купони, чрез които определени продукти могат да бъдат купувани на специална цена и участия в игри с награди (томболи с атрактивни награди) сред всички участници в Програмата, които са направили покупка в магазин Kaufland България или онлайн през периода на обявената игра/кампания, когато сте дали вашето съгласие за участие. Повече информация за предимствата на Програмата можете да намерите в Условията за участие.

Трябва ли да се регистрирам за Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card, за да събирам точки за лоялност в магазини Kaufland? Участието в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card е доброволно и не е със задължителен характер. За да събирате точки за лоялност, а също и да се възползвате от останалите предимства, заложени в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card, е необходимо да се регистрирате, което по съществото си представлява сключване на договор за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card. Участието в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card е възможно и без съгласие за използването на Вашите данни за рекламни цели.

Как мога да участвам? Има две възможности за участие в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card. Едната от тях е да свалите мобилното приложение на Kaufland на Вашия смартфон, откъдето да регистрирате своя клиентски профил в Кауфланд, допълнен с профил в Програмата  за лоялни клиенти Kaufland Card, за да използвате картата за лоялни клиенти дигитално през мобилното приложение на Kaufland. В този случай допълнително се прилагат Принципите за защита на данните на мобилното приложение на Kaufland.

Другата възможност е получаването на физическа карта във всеки филиал на Кауфланд на “Информация”, за да не се налага участникът да използва смартфон и да регистрира участието си онлайн.

Администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 ОРЗД

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД (наричано по-долу „Кауфланд“)

ул. Скопие 1А

1233 София

E-Mail: info@kaufland.bg

2. Регистрация в програмата за лоялни клиенти Kaufland Card

2.1 Участие с физическа карта

Ако предпочетете опцията за физическа карта, можете да я получите на “Информация” във Вашия филиал на Кауфланд. След това остава само да регистрирате картата. Можете да направите това през уебсайта https://www.kaufland.bg или като я доближите до инсталираните във филиалите на Кауфланд клиентски терминали. В случай, че имате нужда от помощ, служителите на “Информация” са на разположение. Можете да използвате Вашата физическа карта още в първия ден, в който пазарувате, след като сте завършили процеса по регистрацията. (виж т. 3.3.)

2.2 Участие с функцията Kaufland Card в мобилното приложение на Kaufland (,,дигитална карта“)

Алтернативно разполагате с възможност за участие в Програмата за лоялни клиенти чрез мобилното приложение на Kaufland. Ако изберете тази опция, е необходимо единствено да свалите мобилното приложение на Kaufland на Вашия смартфон през App Store (за устройства с операционна система iOS) и Google Play Store (в зависимост от операционната система на Вашия смартфон), както и да бъдете регистриран в Програмата. След това в мобилното приложение на Kaufland ще получите ,,дигитална“ лоялна карта под формата на QR-код, който може да се сканира.

2.3 Създаване на клиентски профил в Кауфланд

И в двата случая (участие чрез физическа карта или дигитална карта в мобилното приложение на Kaufland) е необходимо създаването на клиентски профил в Кауфланд (в случай, че все още не разполагате с такъв). Клиентският профил в Кауфланд служи за удостоверяване на идентифициране на различни видове услуги, предлагани от Кауфланд, в този число и картата за лоялни клиенти и мобилното приложение на Kaufland. След въвеждане на Вашите данни за завършване на регистрацията ще получите код за верификация на посочения от вас имейл адрес или номер на мобилен телефон. В случай, че не въведете кода за верификация, Вашите данни няма да бъдат запаметени и Вашият клиентски профил в Кауфланд няма да бъде създаден.

Без клиентски профил в Кауфланд Kaufland Card не може да бъде използвана. Всяка карта трябва непременно да бъде обвързана с вече наличен или новооткрит клиентски профил в Кауфланд, в който, се отразяват събраните точки за лоялност, както ексклузивните купони.

3. Кои Ваши лични данни събираме?

3.1 Задължителни данни при регистрацията на клиентски профил в Кауфланд (базисни данни)

За регистрацията на Вашата карта за лоялни клиенти и създаването на клиентски профил в Кауфланд се събират и използват следните задължителни данни:

 • Име и фамилия;
 • Обръщение;
 • Държава, град, квартал и пощенски код по местоживеене;
 • Филиал на Кауфланд, в който пазарувате най-често;
 • Номер на физическата респ. дигиталната карта за лоялни клиенти;
 • Имейл-адрес или номер на мобилен телефон;
 • Дата на раждане;
 • Избрана лично от потребителя парола.

3.2 Допълнителна информация за клиента при регистрацията на клиентски профил в Кауфланд (допълнителни опционални данни)

При регистрацията на Вашата карта за лоялни клиенти и създаването на клиентски профил в Кауфланд се събират и обработват следните незадължителни данни:

 • Улица и номер по местоживеене;
 • Брой членове в домакинството;
 • Брой деца.

Предоставянето на тази информация е опционално. В случай, че предоставите тази допълнителна информация, данните ще бъдат използвани единствено за целите на създаване и изпращане на подходящи търговски предложения и поздравления (например за Деня на детето, начало на учебна година, XL оферта-купон за многочленни семейства). В случай, че не сте предоставили Вашето съгласие за получаване на персонализирана маркетингова комуникация, тази допълнителна информация ще бъде използвана за общ статистически анализ, който да допринася за създаването на добри търговски предложения и маркетинг кампании.

3.3 Видове данни при използването на картата за лоялни клиенти (данни за покупки)

При използването на Вашата карта за лоялни клиенти в магазини Кауфланд се събират следните данни:

 • Магазинът, в който използвате картата като ,,място на използване“;
 • Данните от фискалния бон (артикули, номер на фискалния бон, цени, обща сума на покупката и дата за отразяване в ,,историята на пазаруванията“ и изобразяване в цифров вид в мобилното приложение на Kaufland);
 • Използваното платежно средство- единствено като вид (в брой, банкова карта);
 • Купони, получени срещу събрани точки за лоялност;
 • Купони, които разменяте срещу събрани точки за лоялност;
 • Игри с награди, в които сте взели участие.

4. Правно основание за обработване на данните

Правно основание за обработването на данни в рамките на участието в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card  е сключване и изпълнение на договор  между Вас и „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД чрез декларация за участие в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card (чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД). В единични случаи обработването на данни в рамките на участието в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card може да се основава и на легитимен интерес от страна на Кауфланд в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) ОРЗД или да е необходимо за изпълнение на законови задължения в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква в) ОРЗД. При това в рамките на безплатното участие в Програмата можете да дадете изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД за различни цели на обработване. В изложените по-долу цели на обработването на данни (вж. т.6) можете да намерите информация кое правно основание се прилага за всеки отделен случай. По-долу в настоящото уведомление са изброени и конкретните хипотези на обработка.

5. Цели на обработване на данни и конкретното правно основание за всяка цел

В рамките на участието Ви в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card Вашите лични данни се обработват в зависимост от нейното използване за следните цели:

5.1 Обработване на данни за контакт

Посочените от Вас данни за контакт в рамките на регистрацията (имейл адрес или номер на мобилен телефон) се обработват за следните цели:

 • Верификация на акаунта: посоченият имейл-адрес или номер на мобилен телефон се удостоверява за автентичност чрез метода за двойно потвърждение, за да се предотврати погрешно въвеждане на данни и да се провери правомощието за използване на данните за контакт. За тази цел като първа стъпка се изпраща имейл респ. SMS с линк, респ. код за потвърждение на посочените данни за контакт. Едва след отварянето на линка, респ. въвеждането на кода при регистрацията, новосъздаденият профил се активира и данните за контакт се използват от нас за следващи цели. При всяка следваща промяна на данните за контакт променените данни подлежат на удостоверяване за автентичност по същия начин. Тук правно основание е чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД (изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card) и чл. 6, параграф 1, буква в) ОРЗД във връзка с чл. 32 ОРЗД и чл. 5 параграф 2 ОРЗД (задължение за гарантиране на отчетност на данните).
 • Използване на потребителско име: посоченото от Вас потребителско име като част от данните за контакт (имейл адрес или номер на мобилен телефон) служи за регистрация през интернет страницата на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card, през мобилното приложение на Kaufland и клиентските терминали, както и за изпращане на известия относно актуалния статус на програмата. Правно основание в случая е чл. 6 параграф 1 буква б) ОРЗД (изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card).
 • В случай на допълнително доброволно съгласие на посочените данни за контакт се изпраща и желаната информация за оферти, специални предложения, отстъпки, реклама и др. Правно основание е декларираното от вас съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД.

5.2 Проверка на правото на участие

Вашата дата на раждане се използва за проверка на правото Ви на участие (участието е възможно при навършени 18 години), правото ви да встъпите в договорни отношения с нас, както и за еднозначна идентификация при съвпадение на имената на повече участници. По отношение на проверката на възрастта (проверка на навършено пълнолетие) правно основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква  б) ОРЗД (изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card).

5.3 Валидиране на адрес

Правилното изписване на посочения от Вас адрес се проверява автоматично при регистрацията (напр. ,,Раковска“ вместо ,,Ракофска“). Целта на обработването на данните е фиксирането на правилното изписване, за да се избегнат грешки при събирането на данните. Правно основание в случая е чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД (изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card), както и чл. 6, параграф 1, буква в) ОРЗД във връзка с чл. 32 ОРЗД и чл. 5, параграф 2 OРЗД (задължение за гарантиране на отчетност на данните).

5.4 Комуникация във връзка с участието в лоялната програма Kaufland Card

Ние използваме Вашето име, фамилия и обръщение, за да можем да се обръщаме към Вас по име в рамките на участието Ви в Програмата за лоялни клиенти и свързаната с него комуникация (обръщение в мобилното приложение на Kaufland, при използване на клиентските терминали на интернет страницата на програмата и Вашия клиентски профил в Kaufland Card, обръщение при изпращане на имейли или съобщения на посочен от вас номер на мобилен телефон относно актуалния статус на програмата и уведомителни имейли или съобщения). Правно основание в случая е чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД (изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card), респ. при изпращането на уведомителни имейли или съобщения на посочен от вас номер на мобилен телефон допълнително се прилага чл. 6, параграф 1, буква a) OРЗД.

5.5 Събиране и замяна на дигитални точки за лоялност във филиалите

Номерът на физическата, респ. дигитална карта за лоялни клиенти към Вашия клиентски профил в Kaufland Card и данните за покупки (вж. т. 4.3), се използват за създаване и запаметяване на индивидуална история на пазаруване във Вашия клиентски профил в Kaufland Card. Въз основа на Вашата история на пазаруване се изчисляват дигиталните точки за лоялност. Това позволява събирането и замяната на дигитални точки за лоялност в рамките на участието в програмата. В случай на рекламация точките могат да се отразяват в клиентския профил и на по-късен етап. За тази цел е нужно единствено в края на разплащателния процес да сканирате на касата QR-кода на Вашата карта за лоялни клиенти. За всеки 5 лева от покупката получавате по една точка за лоялност. Тази точка се добавя към Вашия клиентски профил в Kaufland Card. По този начин събраните точки за лоялност се запазват заедно с данните от фискалния бон във Вашия профил в Kaufland Card (вж. т. 4.3.) За събраните точки за лоялност не се изплащат суми в брой и не се приспада част от цената на артикулите при пазаруване. Точките за лоялност могат да се заменят за придобиване на купон, който дава възможност за покупка на преференциални цени и условия. Имате право да събирате точки за лоялност и извън сроковете, в които кампанията е активна, т.е. точките за лоялност не се губят автоматично след края на дадена кампания за събиране на точки, а имат срок на валидност 12 месеца. Съхранявайки точките за лоялност във Вашия профил в програмата Kaufland Card, дори да загубите физическата карта за лоялност или изтриете мобилното приложение на Kaufland, при необходимост точките за лоялност могат да бъдат възстановени. Точки за лоялност, събрани преди повече от 1 година, се заличават. Можем да обобщим, че целта на обработката на данни в този случай е възможността за събиране на дигитални точки за лоялност без риск от тяхната загуба.

Правно основание за обработване на данните е чл.6, параграф 1, буква б) ОРЗД (изпълнение на договор за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card).

5.6 Незабавни отстъпки за артикули от седмичните промоции

Номерът на физическата, респ. дигиталната карта за лоялни клиенти към Вашия профил в програмата Kaufland Card, служи за Вашето идентифициране като клиент на програмата и гарантира незабавна отстъпка на касата във филиала при използването на валидна карта, респ. ID-номера на картата, ексклузивно за артикули от седмичните промоции, без да е необходимо да заменяте точки срещу това (т.нар. ,,специални отстъпки“). Съответните актуални седмични промоции и размерът на отстъпките могат да се видят на етикета на рафта във филиала, в мобилното приложение на Kaufland, на уебсайта на Кауфланд https://www.kaufland.bg/ и в брошурата на Кауфланд. Следователно целта на обработването на лични данни в този случай е идентифициране на картодържателя, така че като участник в програмата за лоялност да му бъдат гарантирани ексклузивни отстъпки в рамките на програмата.

Правно основание за извършването на обработването на данните е чл.6, параграф 1, буква б) ОРЗД (сключване и изпълнение на договор за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card).

5.7 Кампании/игри с награди в рамките на програмата за лоялност Kaufland Card

Всички участници в програмата, които пребивават на територията на Република България и са направили покупка в магазин Kaufland България или онлайн чрез Glovo през периода на обявена кампания/игра с подаръци и награди, автоматично участват в съответната кампания/игра, доколкото отговарят на условията за участие. С участието си в Програмата Kaufland Card автоматично се съгласяване да участвате в съответната кампания/игра. В рамките на две седмици от крайната дата на съответната кампания/игра сред всички участници в програмата, които са направили покупка с картата за лоялност през периода на обявената кампания/игра, се раздават атрактивни награди. За участието в жребия се използват Вашите данни от направени покупки в рамките на кампанията/играта. Победителят получава известие за печалбата по имейл респ. номер на мобилен телефон. Целта на обработването на данни е провеждането на кампания/игра с подаръци и награди под формата на разиграване на томбола с касовите бележки на всички участници в програмата за лоялност като ексклузивно изгодно предложение, както и уведомяването на победителя и изпращането на наградата.

Правно основание за извършването на обработването на данни е чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД (изпълнение на договор за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card).

5.8 Обслужване на клиенти в рамките на програмата за лоялност Kaufland Card

След регистрацията си ще получавате известия относно статуса на участието Ви в програмата за лоялност Kaufland Card (по имейл или чрез SMS), например за потвърждение на регистрацията Ви. Освен това при допълнителни въпроси относно броя на Вашите точки, купоните за отстъпка, месечната игра с награди или други предимства на програмата, можете по всяко време да се обърнете към нашето звено Обслужване на клиенти, част от Обслужващ офис на Кауфланд България ЕООД енд Ко КД. Целта на обработването на данни в случая е отговор на Вашите допълнителни въпроси.

В зависимост от темата на Вашето запитване към звено Обслужване на клиенти като част от програмата за лоялност Kaufland Card правно основание за обработване на Вашите данни е чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД (когато въпросът Ви се отнася за услугите, заложени договора за ползване на Програмата за лоялност) или чл. 6, параграф 1, буква е) ОРЗД (ако имате въпроси по други теми). Легитимният интерес от страна на Кауфланд в последния описан случай се състои в интереса да отговори на клиентските запитвания и да поддържа задоволително ниво на обслужване съгласно своите стандарти.

5.9 Опционално: Изпращане на информация относно програмата и купони за отстъпка на посочения от вас имейл адрес или номер на мобилен телефон (необходимо е съгласие)

Ако изрично сте предоставили Вашето съгласие, на посочения от Вас имейл адрес и/или номер на мобилен телефон ще Ви изпращаме информация за нови купони за отстъпки по програмата, както и информация за други изгодни предложения и услуги, включени в програмата за лоялност Kaufland Card (напр. подробности за програмата, информация за нови партньори по програмата, нови игри с награди, специални намаления за клиенти, нови артикули на промоция, поздрав и изгодни предложения по случай рождения Ви ден), а също евентуално и купони за артикули на изгодни цени.

Можете по всяко време да оттеглите безплатно това съгласие с действие занапред, без да посочвате причини, като изпратите имейл на info@kaufland.bg  или чрез съответната настройка във Вашия клиентски профил, без по този начин Вашият клиентски профил в Кауфланд да бъде закрит или участието Ви в програмата да бъде прекратено. Следователно целта на обработването на данни в случая е участникът да получава купони за отстъпка и информация за нови предложения, включени в програмата за лоялност, на посочения от него имейл адрес и/или номер на мобилен телефон.

Правно основание за обработване на данните е Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД).

5.10 Геокодиране на адреса по местоживеене за генериране на агрегирана геоинформация

Вашият адрес по местоживеене ще бъде обработван и използван от Кауфланд в псевдонимизирана форма за генериране на обобщени данни за геоинформация в допълнение към вече описаните цели (определяне на релевантен филиал за Вас за целите на получаване на купони за отстъпка и информация за програмата, базираща се на профила на участника и историята на пазаруване, също така и за изпращане на уведомления за кампании/игри с подаръци и награди съгласно раздел 6.7).

Посредством Вашия псевдонимизиран адрес по местоживеене (населено място, квартал, пощенски код) след регистрацията за програмата за лоялност се определя еднократно района и населеното място и се добавя към Вашия акаунт в Kaufland Card („геокодиране“). Чрез това Кауфланд вече може да обобщава информацията за клиентите и да я разпределя към различните райони на мрежата, за да събере, например, повече информация за своите търговски области, успеха на рекламните кампании, данни за оборота и влиянието на външни фактори върху клиентите (напр. откриване на филиали на конкуренти, последици от неблагоприятни метеорологични условия), както да обработва статистически данни относно тенденциите при пазаруване. За тази цел, например, общият оборот, генериран от всички участници в програмата за лоялност, живеещи в даден район, се обобщава, като по този начин винаги е сигурно, че поне седем участници в програмата живеят в този район с цел гарантиране на анонимността на обобщените резултати. Районите/населените места с по-малко от седем участници в програмата за лоялност не се оценяват индивидуално. Идентифицирането на конкретни клиенти и техните данни за покупки и профили е възможно само от отговорното лице за програмата за лоялност и звено Клиентски мениджмънт на Кауфланд. Други звена на Кауфланд нямат достъп до данните в личния Ви профил. Те получават само агрегирани анонимни данни за районите/населените места за посочените цели, без възможност да ги свържат с отделни участници в програмата.

Целта на обработването на данни е подобреният анализ на специфичните фактори, свързани с местоположението, които обуславят успеха на Кауфланд като предприятие, за което клиентът е приоритет, както и изготвянето на необходимите за това съвкупни анонимни оценки. Правно основание за обработването на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) ОРЗД. Легитимният интерес от страна на Кауфланд се основава на стремежа към подобряване на пазарното проучване при спазване на законовите разпоредби относно защитата на личните данни за псевдонимизация и анонимизация.

5.11 Проверка на спазването на условията за участие и предотвратяване на злоупотреби

С цел предотвратяване на злоупотреби с картата за лоялност (напр. нейното използване в нарушение на условията за участие) ние анализираме картата след необичайни процеси по сканиране (напр. много различни използвания за кратко време), за да можем да предотвратим злоупотреби при използването на картата в нарушение с условията за участие в програмата (напр. предоставяне на картата на друго лице с цел манипулация на събраните точки). При подозрение за злоупотреба ние използваме идентификационния номер на картата и данните за контакт, за да се свържем с участника в програмата и да изясним подозрението за злоупотреба. До изяснение на злоупотребата картата и съответния профил в програмата се блокират. В случай, че подозрението за злоупотреба се потвърди, профилът може да бъде закрит съгласно условията за участие, а по-нататъшното участие на потребителя се прекратява. По отношение на проверката за спазване на условията за участие правно основание за обработването на данни е чл. 6, параграф 1, буква б) ОРЗД. Правно основание за предотвратяването на злоупотреби и евентуалното блокиране на профила в програмата е чл. 6, параграф 1, буква е) ОРЗД. Легитимният интерес от страна на Кауфланд в този случай се базира на интереса за предприемане на действия за предотвратяване на измами и манипулации.

5.12 Други: Анонимни статистики за използване

Въз основа на данните от пазаруване на участниците в лоялната програма и основните данни за лицето (напр. възраст, пол и местоживеене), се съставят статистически оценки по различни параметри (напр. възраст, пол, местоживеене, избран любим филиал, поведение при пазаруване, нов клиент, постоянен клиент), за да се извлекат цялостни заключения за отделни групи клиенти. Тези оценки не допускат никакви заключения за отделни участници в програмата, а служат единствено за оптимизация на нашите предложения и услуги в рамките на програмата за лоялност с помощта на различните групи клиенти.

6. Получатели/ Категории получатели

Предоставянето на данни на трети лица извън Кауфланд групата поначало е недопустимо. По изключение възлагаме обработване на данните на външни изпълнители. Те съответно са внимателно подбрани, подлежат на одит от наша страна и са задължени с договор съгласно чл. 28 ОРЗД. Освен това е възможно да се наложи да препратим извлечения от Вашите запитвания на наши партньори, с които имаме сключени договори (напр. на доставчици при запитвания, касаещи спецификата на дадени артикули), за да може Вашето запитване да бъде обработено. В тези случаи обаче запитването подлежи на предварителна анонимизация, така че трети лица да не могат да се свържат с Вас. Ако в единични случаи предоставянето на Вашите лични данни е необходимо за уточнения във връзка с Вашето запитване, впоследствие ние ще Ви информираме за това. Също така споделяме с наши доставчици, с които имаме сключени договори, агрегирана информация за продажби и клиентски групи, за да се създават добри търговски предложения и маркетинг кампании, да се оптимизират техните предложения и услуги в рамките на програмата за лоялност и за общ статистически анализ. В тези случаи информацията се анонимизира предварително, така че трети лица да не могат да се свържат с Вас.

7. Срок на съхранение на данните/ Критерии за определяне на срока на съхранение на данните

В хода на участие в програмата за лоялност Kaufland Card данните на участника (име, район, други профилни данни, история на пазаруване, данни за контакт) се съхраняват за целите на изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти.

Участникът има право да прекрати договора за ползване на Програмата за лоялност по всяко време, без да посочва причини. Прекратяването на участието в програмата за лоялност е възможно през мобилното приложение на Kaufland, чрез раздел Клиенти на адрес https://www.kaufland.bg/ или по имейл (info@kaufland.bg).

В случай, че даден участник прекрати договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти, участието в програмата за лоялност приключва. С изключение на клиентския профил в Кауфланд (потребителско име и парола) всички останали данни, събрани в рамките на участието в програмата (напр. история на пазаруване, все още налични точки за лоялност, участия в игри с награди, обороти) подлежат на анонимизация респ. се изтриват.

Клиентският профил в Kaufland се запазва до неговото отделно изтриване от клиента, така че да е възможен достъпът до мобилното приложение на Kaufland, уебсайтовете на Кауфланд и други услуги.

8. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим възможно най-добре Вашите данни от неоторизиран достъп. Освен подсигуряване на операционната среда ние използваме и метод за криптиране. Посредством SSL-протокол (който осигурява криптиране на връзката между сървър и браузър) предоставената от Вас информация се пренася в криптирана форма и се проверява за автентичност, за да се предотврати евентуална злоупотреба с данните от страна на трети лица. Това се разпознава на уебсайта на програмата за лоялност по иконката катинар в контролната лента, както и по интернет адреса, започващ с “https://www.kaufland.bg”.

9.  Използване на K-Scan

а. Цел на обработването/ Правни основания

(1) Използване на K-Scan

За да могат участниците в програмата за лоялни клиенти „Kaufland Card“ да използват функцията за самостоятелно сканиране „K-Scan“ чрез мобилните устройства за сканиране в магазина или чрез мобилното приложение на Кауфланд, в съответствие с Общите условия се обработват следните лични данни:

-         номер на физическата или клиентски номер на дигиталната Kaufland Card

-         закупени артикули

-         идентификатор на трансакцията

Артикулите, закупени чрез „K-Scan“, се съхраняват във Вашия профил в „Kaufland Card“ и се анализират в съответствие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на програмата за лоялност „Kaufland Card“. Правното основание за обработване на данните е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (изпълнение на договора за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card).

(2) Използване на „Trustlevel“

С цел превенция на  злоупотреби, използваме „Trustlevel“ алгоритъма като мярка за сигурност. Това е алгоритъм, който извършва  проверка на случаен принцип или пълно сканиране на кошницата за пазаруване от служителите на касата. Следователно, въпреки извършената проверка  проверка чрез „Trustlevel”, може да се наложи повторно сканиране от касиера, ако касовата система индикира такава необходимост. . „Trustlevel“ алгоритъмът е свързан с номера на клиентския ви профил в „Kaufland Card“.

В случай че проверките на случаен принцип разкрият неправомерно поведение при сканиране, ще се извърши сравнение на клиентския номер с данните от клиентския профил в „Kaufland Card“, за да се направи справка. Кауфланд си запазва правото да предприеме допълнителни правни действия.

Правното основание за обработването на данните е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес произтича от интереса да се предостави възможност на клиента да използва функцията за сканиране с цел оптимизиране на процеса на плащане и да се предотвратят или проследят случаи на злоупотреба.

(3) Поддръжка

За да можем да Ви помогнем при технически проблеми с „K-Scan“, клиентският номер на Вашия клиентски профил в „Kaufland Card“ може да бъде използван с цел проследяване на Вашите сканирания или поведение при сканиране.

Правното основание за обработването на данни в случая е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес произтича от интереса да можем да предложим на нашите клиенти подходяща поддръжка при използването на „K-Scan“.

(4) Анализ

С цел да разберем как нашите клиенти възприемат „K-Scan“ и за да планираме възможността да се използва функцията „K-Scan“, се извършва статистическа оценка на поведението при сканиране, която не е свързана с конкретна личност, по-специално колко клиенти на „Kaufland Card“ използват възможността за мобилно самостоятелно сканиране. Правното основание за обработване на данните се състои в легитимният интерес на Кауфланд в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес произтича от интереса на Кауфланд да оптимизира възможността да се използва функцията „K-Scan“.

б. Получатели/ Категория получатели:

Предаване на данните към трети лица извън групата на Kaufland е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени  по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни.

в. Срок за съхранение/ Критерии за определяне на срока за съхранение:

Свързаният с вашия акаунт в „Kaufland Card“ – „Trustlevel“ алгоритъм, както и артикулите, закупени с „K-Scan“, ще бъдат изтрити при изтриване на клиентския ви профил в „Kaufland Card“. Ако вашият клиентски номер се използва за целите на поддръжка, същият ще бъде изтрит в рамките на 90 дни след обработката на заявката.

10. Вашите права като субект на данни

Съгласно чл. 15, параграф 1 ОРЗД имате право да получите безплатно информация за обработваните Ваши лични данни.

Освен това при наличие на законови предпоставки имате право на коригиране (чл. 16 ОРЗД) и изтриване (чл. 17 ОРЗД) на Вашите лични данни, както и да ограничаване на тяхното обработване (чл. 17 ОРЗД).

Доколкото обработването на данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква д) или е) ОРЗД, Вие имате право на възражение срещу обработването съгласно чл. 21 ОРЗД. Ако възразите срещу дадено обработване на Вашите лични данни, занапред те ще бъдат изтрити и/или ще спрат да се използват за целите, конкретизирани тук, освен ако администраторът не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите ми, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Доколкото Вие сами сте предоставили обработените данни, имате право на тяхната преносимост съгласно чл. 20 ОРЗД.

Ако обработването на данни се базира на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) ОРЗД, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието с действие за в бъдеще, без по този начин да се засегне законосъобразността на досегашната обработка на данни.

При изброените по-горе случаи, отворени въпроси или ако имате оплакване можете да се обърнете писмено или по имейл към Длъжностното лице по защита на данните, назначено от администратора (dataprotection@kaufland.bg).

Освен това имате право на жалба пред надзорния орган по защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни (Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg).

11. Администратор на лични данни и данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Администратор на Вашите лични данни е:

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131129282

ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233

имейл: dataprotection@kaufland.bg